Welcome to Primăria Comunei Milcov județul Olt   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Milcov județul Olt

Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui pe cale administrativă

 Cererea se adresează primarului localităţii de domiciliu a solicitantului; pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate cererea se depune la primăria ultimului domiciliu avut în România, iar pentru cei care nu au avut niciodată domiciliu în România, cererea se adresează Primarului Sectorului 1.

     Cererea de schimbare a numelui poate fi depusă personal, prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială şi va cuprinde următoarele documente:

               – Monitorul Oficial în care s-a făcut cunoscută solicitarea de schimbare a numelui (cererea tip pentru publicare este avizată de primăria de domiciliu);

               – certificatele de stare civilă originale și copii xerox (naştere, căsătorie, copii minori, după caz);

               – cazier fiscal, emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti; cetăţenii români cu domiciliul în străinătate vor prezenta în locul cazierului fiscal o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au datorii faţă de statul roman şi nu sunt înregistraţi în cazierul fiscal;

               – cazier judiciar, emis de biroul de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu;

               – sentinţa de divorţ, în copie legalizată, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care se solicită schimbarea numelui după divorţ;

               – consimţământul celuilalt soţ/părinte dacă se schimbă numele de familie comun purtat în timpul căsătoriei, respectiv al copilului minor, autentificat la un notar public;

               – orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

Atenţie! Împuternicirea avocaţială este valabilă doar pentru înscrierea menţiunii corespunzătoare pe actul de stare civilă; în vederea emiterii noului certificat, urmare modificării intervenite în statutul civil, este necesar să se prezinte o procură specială.

     Vechile certificate de stare civilă se vor preda în vederea anulării.

Sari la conținut Click to listen highlighted text!