Formulare

Formulare declarare sisteme individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate

Model_de_cerere_persoane_fizice_fosa septica – varianta word
Model_de_cerere_persoane_fizice_fosa septica – varianta pdf

Model_de_cerere_persoane_juridice_fosa septica – varianta word
Model_de_cerere_persoane_juridice_fosa septica – varianta pdf


Formulare asistență socială

Cerere – Declaratie pe propria raspundere – pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
Cerere – Declaratie pe propria raspundere – pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi
Cerere acordare indemnizatie crestere copil, stimulent de insertie, indemnizatie lunara, sprijin lunar si alocatie de stat pentru copii
Cerere tichet social – Gradinita
Model – Adeverinta salariat cu veniturile pe ultimele 24 luni – Crestere si ingrijire copil
Model – Ancheta sociala


Formulare stare civilă

Acte necesare pentru eliberarea sau actualizarea livretului de familie
Documente necesare pentru înregistrarea nașterii copilului
Eliberarea adeverinței de înhumare sau incinerare când decesul unui cetățean român s-a produs în străinătate
Eliberarea adeverinței privind starea civilă în vederea încheierii căsătoriei în străninătate
Eliberarea certificatelor de stare civilă
Înregistrarea căsătoriei
Înregistrarea decesului
Înregistrarea nașterii
Înscrierea adopției, a anulării sau a desfacerii adopției
Înscrierea divorțului, anulării ori a încetării căsătoriei
Înscrierea mențiunii de încuviințare purtare nume
Înscrierea mențiunii de tăgadă a paternității
Înscrierea recunoașterii de paternitate
Înscrierea schimbării numelui de familie sau al prenumelui


Formulare Registrul Agricol

Declaratie Registrul Agricol 1
Declaratie Registrul Agricol 2
Model cerere pentru eliberare adeverinta


Formulare taxe și impozite

Anexa nr. 1 – Model 2016 ITL Regim special – 001
Anexa nr. 2 – Model 2016 ITL – 002 impozit cladiri PJ
Anexa nr. 3 – Model 2016 ITL-003
Anexa nr. 4 – Model 2016 ITL – 004 DeclarTeren-PJ
Anexa nr. 5 – Model 2016 ITL – 005 Decl-auto -PF-PJ
Anexa nr. 6 – Model 2016 ITL – 006 Decl-auto-Peste12Tone -PF-PJ
Anexa nr. 7 – Model 2016 ITL – 007 Decl-barci -PF-PJ
Anexa nr. 8 – Model 2016 ITL – 008 Decizie Impunere PF
Anexa nr. 9 – Model 2016 ITL – 009 Decizie Impunere PJ
Anexa nr. 10 – Model 2016 ITL – 010 Cerere-Certif-PF
Anexa nr. 11 – Model 2016 ITL – 011 Certificat-PF
Anexa nr. 12 – Model 2016 ITL – 012 CerereCertificat-PJ
Anexa nr. 13 – Model 2016 ITL – 013 Certificat-PJ
Anexa nr. 14 – Model 2016 ITL – 014 DeclarDecizReclamaPubl
Anexa nr. 15 – Model 2016 ITL – 015 DeclarDecizAfisaj

Sari la conținut