(placeholder)

     Comuna Milcov este administrată de un primar și un consiliu local compus din 9 consilieri.

     Primarul, Marin Dorobanțu, de la Partidul Social Democrat, a fost ales în iunie 2016. 

     Începând cu alegerile locale din 2016, consiliul local are următoarea componență pe partide politice:


               Partidul Social Democrat - 5 consilieri :

                                                                   - Jumate Gigi - viceprimar

                                                                   - Dinică Alexandru

                                                                   - Apostol Lucian-Gabriel

                                                                   - Ene Ecaterina

                                                                   - Constanda Marian


                Partidul Național Liberal - 3 consilieri

                                                                   - Militaru Jan

                                                                   - Stana Florea

                                                                   - Mehedințu Silviu-Marian


                Partidul Alianța Liberalilor și Democraților - 1 consilier

                                                                   - Leordeanu Ionuț

     Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

     Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

    a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi

        serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

    e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

DECLARAȚII AVERE

Primar

Viceprimar

Consilieri locali

               - Leordeanu Ionuț

               - Stana Florea

               - Ene Ecaterina

               - Constanda Marian

               - Apostol Lucian -Gabriel

               - Militaru Jan

               - Dinică Alexandru

               - Mehedințu Silviu

Functionari publici

               - Gabrian Grigore

               - Marinică Daniela

               - Petrescu Ionuț

               - Mihalcea Maria-Silvia

               - Mihalache Ilina

               - Voica Gabriela-Felix

               - Fâță Victoria

               - State Ion-Cristian

DECLARAȚII  INTERESE

Primar

Viceprimar

Consilieri locali

               - Leordeanu Ionuț

               - Stana Florea

               - Ene Ecaterina

               - Constanda Marian

               - Apostol Lucian -Gabriel

               - Militaru Jan

               - Dinică Alexandru

               - Mehedințu Silviu

Functionari publici

               - Gabrian Grigore

             -  Marinică Daniela

               - Petrescu Ionuț

               - Mihalcea Maria-Silvia

               - Mihalache Ilina

               - Voica Gabriela-Felix

               - Fâță Victoria

               - State Ion-Cristian