Str. Principală, nr. 15, satul Ulmi tel. 0372919969 fax. 0349814147

 

PRIMARIA COMUNEI MILCOV

Comuna Milcov, str. Principală, NR.15, judeţul Olt TELEFON 0372919969 FAX:0349814147; e-mail:cmilcov@yahoo.com

Nr. 3929 din 27.12.2017

 

 

     Primăria Comunei Milcov, Județul Olt, organizează concurs de recrutare în data de 23.01.2017 ora 10.00 proba scrisă și în data de 25.01.2017 proba interviu, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de REFERENT gradul II, biroul PREVENIRE INTERVENȚIE (situații de urgență).

     Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din REGULAMENT-CADRU*) privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG 286/2011

 

      Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

                 - nivelul studiilor – medii;

                 - vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

                 - 23 ianuarie 2018, ora 10:00: proba scrisă;

                 - 25 ianuarie 2018, ora 10:00: proba interviu.

 

       Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 6, alin. (1) din din REGULAMENT-CADRU*) privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG 286/2011 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

 

BIBLIOGRAFIE

1. Ordonanta de urgenta nr. 21/2004, privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Hotararea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;

3. Legea nr. 481/2004, privind protectia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

7. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Milcov, satul Ulmi, Strada Principală nr. 15, județul Olt, telefon 0372/919.969, e-mail: cmilcov@yahoo.com.

 

 

 

16.01.2018 - Rezultate selecție dosare

23.01.2018 - Rezultate proba scrisă

23.01.2018 - Rezultate proba interviu